Kęstučio Latako vadovaujamos bendrovės kuriamas naujas kvartalas – šalia asfaltavimui ruošiamos gatvės.

Valdančiajai daugumai priklausantys politikai purtosi nedidelės Nidos gatvės atkarpos projektavimo, kurio nenorima įtraukti į rytoj Tarybos posėdyje tvirtinamą šiemet finansuojamų objektų sąrašą.

Tačiau tie patys politikai netrukus po rinkimų, pernai gegužę, 2019 metų tvarkomų gatvių ir kelių sąrašą skubėjo papildyti gatve, kuri palengvintų gyvenimą „Kretingos krašto“ komiteto sudėtyje rinkimuose dalyvavusios Ievos Latakienės šeimai.

Ragino gyventojams nenusileisti

Likimo valiai paliktos Nidos gatvės dalies gyventojai pradėjo varginančią kelionę po šią savaitę vykstančius Tarybos komitetų posėdžius.

Prašydami politikų malonės ir šaukdamiesi jų sveiko proto žmonės vis dar nepraranda vilties, kad šalia numatytos projektuoti didžiosios Nidos gatvės dalies į šių metų tvirtinamą iš Kelių priežiūrai skiriamų lėšų finansuojamų objektų sąrašą būtų įtraukta ir jų apie 200 metrų il-gio gatvės atkarpa.

 Po keliasdešimt metų čia gy-venantys kretingiškiai prašo, kad jų gatvės dalis būtų bent jau suprojektuota. Kada jie sulauks asfalto – iš viso nežinia.

 „Palaidojau savo mamą, pati numirsiu ir kažin, ar mano du-kra asfaltuotos gatvės dar sulauks“, – karčiai juokavo užvakar į vieną Tarybos komiteto posėdį atėjusi Nidos gatvės gyventoja.

Žmonėms girdint komiteto nariai jiems daug nieko nežadė-jo, tačiau gyventojų delegaciją išprašius iš salės buvo matyti, kad viskas krypsta ne jų naudai.

 „Mieste yra 40 kilometrų neasfaltuotų gatvių. Visoms joms lėšų nėra.

Jei pasiduosime gyventojų spaudimui ir papildysime. Objektų sąrašą šia gatve, rytoj ateis dar kelios delegacijos prašydamos finansuoti darbus ir jų gatvėse. Negalime sau to leisti“, – kitus posėdžio dalyvius karštai agitavo rajono meras Antanas Kalnius.

 Jis neslėpė pasipiktinimo, kad prieš komiteto posėdį po Savivaldybę vaikštinėjo ir politikus kalbino vienos televizijos populiarios laidos „KK2“ filmavimo grupė. „Pasikvietė žiniasklaidą, televiziją ir mano, kad šitaip mums padarys spaudimą?“ – aiškiai susierzinęs kalbėjo meras. „Dėkojame jums. Tikimės pagalbos“, – lyg prieš kokius dvarponius išeidami iš posėdžių salės lankstėsi Nidos gatvės gyventojai, tarsi nenujausdami, kad valdžia yra nusiteikusi jiems nenusileisti.

Papildomam projektavimui pinigų neranda

Jei gyventojų prašymai politikų itin nepaveikė, regis, mero spau-dimas Tarybos nariams davė vaisių. Štai ir praėjusią savaitę Strateginio planavimo taryboje už sąrašo papildymą Nidos gatve balsavęs Vytautas Ročys dabar jau pūtė į mero dūdą.

Vis sukęs ratus galop jis irgi pasisakė, kad reiktų griežtai laikytis sausio 16 dieną Savivaldybės administracijos komisijos sudaryto finansuojamų objektų sąrašo ir niekam nedaryti išimčių, nes jų pageidautų dešimčių neasfaltuotų gatvių gyventojai. O patenkinti visų interesus nėra galimybių.

 „Kurią gatvę jūs pasiūlysite patraukti, kad į sąrašą būtų įrašyta jūsų“, – tokiu ultimatumu Nidos gatvės gyventojus prie sienos rėmė A. Kalnius.

Lyg Savivaldybė nė 10 tūkstančių nekainuojančiam 200 metrų ilgio gatvės dalies projektavimui nesurastų lėšų, kai lengva ranka 8 tūkstančiai eurų išleidžiami dirbtinės žolės aikštės pagrindus tyrinėjančio eksperto samdymui, kurio išvados, beje, jau ima bliukšti.

Savivaldybėje užsipulti kretingiškiai merui nedrįsta priešgyniauti, kad šiemet finansuojamų Objektų sąrašą norint papildyti menkos Nidos gatvės atkarpos projektavimu nieko patraukti nereiktų ir tuos keletą tūkstančių eurų galima surasti panaršius po kitas Savivaldybės kišenes.

Vos tik gavus valdžią sąrašas buvo keičiamas

Apie nenorą daryti išimčių ir pasiduoti gyventojų prašymams kalbantis meras A. Kalnius ir kiti valdančiosios daugumos politikai lyg būtų užmiršę praėjusių metų manevrus, kurie buvo daromi finansuoti numatytų gatvių ir kelių sąraše.

 Pernai vasarį rajono Taryba patvirtino Vietinės reikšmės k-lių priežiūros ir plėtros programą 2019–2022 metams.

Į šią programą Kretingos seniūnijoje buvo įrašytas 300 metrų ilgio Sodų gatvės asfalto dangos įrengimas bei 1,1 kilo-metro Žaliosios gatvės Vydmantuose rekonstrukcija.

Tvirtinant strateginę progra-mą darbų finansavimas šiose gatvėse buvo numatytas tik 2021 metais: Sodų gatvės asfaltavimui 55,6 tūkst. eurų, Žaliosios gatvės projektavimui – 15 tūkst. eurų. Patys darbai Vydmantuose buvo planuojami 2022 metais. Tam buvo numatyta 206,5 tūkst. eurų. Tačiau naujai išrinkta rajono valdžia, vos tik gegužės 15 die-ną pasitvirtinusi Savivaldybės administracijos direktorę, po 15 dienų pirmiausia ėmėsi tai-syti 2019 metais finansuojamų objektų sąrašą. Gegužės 30 dienos Tarybos posėdyje jis netikėtai papildomas 2019 metais numatomais Sodų gatvės Padvarių kaime projektavimo ir kapitalinio remonto darbais. Tos pačios gatvės, kurios vos prieš tris m-nesius buvo ketinama imtis tik 2021 metais.

Praėjusiais metais lėšų šiai gatvei taip ir neatsirado, tačiau jau yra įvykęs projektavimo paslaugų konkursas, kurį už beveik 5,3 tūkst. eurų laimėjusi bendrovė „Patvanka“ nuo sausio 17 dienos jau projektuoja gatvės atkarpą nuo Sodų g. 33 namo iki sankryžos su Dvaro Ganyklų gatve.

Sodų gatvėje – „kraštietės“ šeimos verslas

Kas per tris mėnesius tokio svarbaus įvyko, kad staiga ši miesto pakraštyje esanti gatve-lė naujai išrinktai valdžiai tapo tokia svarbi, jog jos asfaltavimą prireikė paankstinti net dviem metais?

Per tą laiką įvyko Savivaldos rinkimai, kuriuose „Kretingos krašto“ visuomeninis rinkimų komitetas laimėjo 4 mandatus, o jo deleguotas Antanas Kalnius, laimėjęs mero rinkimus, atnešė penktąjį mandatą. Surėmę pečius su penkiais konservatoriais „kraštiečiai“ vikriai subūrė valdančiąją daugumą ir ėmėsi da-ryti tvarką rajone.

 Tačiau kodėl jiems taip parūpo Sodų gatvės asfaltavimą iš 2021 metų ištraukti į 2019-uosius?

Gali būti, kad atsakymas slypi „Kretingos krašto“ komiteto rinkimų sąraše, kuriame šeštuoju numeriu buvo įrašyta būtent prie neasfaltuotos Sodų gatvės atkarpos gyvenanti 36 metų Ieva Latakienė.

Gavusi 495 pirmumo balsus ji liko šešta ir į rajono tarybą nepateko. Tačiau moteris yra pirmoji už brūkšnio. Tai reiškia, kad jei tik pasikeistų kurio nors „Kretingos kraštui“ priklausančio politiko planai ir jis atsisaky-tų mandato, jį Taryboje pakeistų I. Latakienė.

 Tačiau tai dar ne viskas, kodėl šiai kretingiškei asfaltuota Sodų gatvė būtų labai naudinga.

 Abipus jos bendrovė „Modernsta“ stato individualius namus ir pirkė-jus vilioja skelbdama, kad juos pardavinėja už butų kainą.

Padvariuose „Modernstos“ formuojamame naujame individualių namų kvartale kai kurie namai jau pastatyti ir aptverti tvora, kiti dar tik statomi. Lengva įsivaizduoti, kaip išaugs jų patrauklumas ir vertė, jei naujakuriai galės namo grįžti asfaltuotu keliu.

 O „Modernstos“ savininkas yra Kęstutis Latakas. Galima sakyti, pirmosios eilėje rajono tarybos nario mandato laukiančios Ievos Latakienės vyras. Beje, ir pati politikė deklaruoja dirbanti toje pačioje įmonėje.

Negana to, rinkimų pergalę „Kretingos krašto“ komitetas šventė su Latakų šeima siejamame „Britanijos“ bare.

 Ar I. Latakienės šeimos ge-rovei skubiai norima asfaltuoti gatvė nėra rajono valdžios duoklė rinkimų kampaniją parėmusiam verslininkui?

„Pamačius, kaip dėl pageidaujamo projektavimo stumdomi keliasdešimt metų ten gyvenantys Nidos gatvės senbuviai, man pasidarė keista, kodėl asfaltavi-mui ruošiama Sodų gatvė, ku-rioje visai neseniai vien tik tušti laukai buvo.

Pirmieji namai ten atsirado prieš kokius 5 metus. Ar ne keista, kad vieni kretingiškiai keliolika metų laukia asfalto, o kitiems net laukti nereikia – įsikels prie asfaltuotos gatvės“, – teigė vienas Savivaldybės viešuosius pirkimus atidžiai stebin-tis kretingiškis.

Anot jo, abejotina, kad šios gatvės asfaltavimo galėjo pageidauti ir Padvarių kaimo bendruomenė, nes šioje miesto dalyje yra gerokai tankiau ir se-niau apgyvendintų neasfaltuotų gatvių.

Ieškoti projektuotojų paskubėjo

Kartu su Sodų gatvės projek-tuotojais sutartis buvo pasira-šyta ir su bendrovėmis „Urban Line“ bei „Plėtros partneriai“, kurios už 6,4 tūkst. eurų Vy-dmantuose pradėjo projektuoti Žaliosios gatvės ruožą nuo san-kryžos su Gintaro gatve iki san-kryžos su Žibalės gatve.

Įdomu tai, kad šio konkurso paskelbimui Savivaldybės administracija neturėjo jokio juridinio pagrindo. Nei pernai vasarį patvirtintame 2019 metų Kelių priežiūros fondo lėšomis finansuojamų objektų sąraše, nei gegužę pataisytame šios gatvės nebuvo.

O 2019–2022 metų progra-moje ją projektuoti buvo numa-tyta tik 2021 metais.

 Šių metų gatvių sąraše ji yra atsiradusi, tačiau šis sąrašas Ta-ryboje dar tik bus tvirtinamas.

Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė tokį skubotą šios gatvės projektavimo konkursą mėgino aiškinti pernai rugsėjį padarytu Tarybos pro-tokoliniu įrašu, kuriuo buvo įsipareigota Vydmantų Žaliosios gatvės projektavimą įtraukti į gatvių sąrašą.

Bet protokolinis įrašas – tai dar ne juridinę galią turintis Tarybos sprendimas.

 Galima įtarti, kad šią gatvę taip pat skubama asfaltuoti šitaip paglostant čia gyvenantį aktyvų „Kretingos krašto“ komi-teto atstovą Taryboje Simą Končių. Aišku, džiugu, kad į Tarybą patekęs vydmantiškis sugeba išspausti naudą savo miestelio gyventojams, tačiau privalomų procedūrų buvo galima ir palaukti.

 Kaip „Švyturį“ konsultavo vie-nas savivaldos teisės specialistas, tokiais Žaliosios gatvės pro-jektavimo paslaugų viešaisiais pirkimais buvo pažeisti net keli įstatymai.

„Visų pirma, pažeistas Dispo-navimo valstybės turtu įstaty-mas – Savivaldybės administ-racija atliko veiksmus su turtu neturėdama jo savininko – Tarybos – sutikimo.

Savivaldos įstatyme nurody-ta, kad nuosavybės teises į turtą įgyvendina tik savivaldybių ta-rybos. Tarybos sprendimo 2020 metais pradėti projektuoti šią gatvę dar nebuvo. Ir neabejotinai pažeistas Vie-šųjų pirkimų įstatymas, nes vykdomi pirkimai be teisinio pa-grindo yra neteisėti“, – įstatymų pažeidimus vardino teisininkas.

Įtarinėjimus aiškino atsitiktinumais

Išgirdęs, kad šiemet Sodų gatvę projektuoti ir asfaltuoti nu-spręsta iš karto patvirtinus naują rajono valdžią, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis aiškino, kad tai tesąs nelemtas sutapimas.

„Pernai vasario mėnesį mes Sodų gatvę įtraukėme į 2019–2022 metų programą darbus numatę tik po dviejų metų.

 Įtarinėjimus aiškino atsitiktinumaisIšgirdęs, kad šiemet Sodų gatvę projektuoti ir asfaltuoti nu-spręsta iš karto patvirtinus nau-ją rajono valdžią, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis aiškino, kad tai tesąs nelemtas sutapimas. „Pernai vasario mėnesį mes Sodų gatvę įtraukėme į 2019–2022 metų programą darbus numatę tik po dviejų metų.

Tačiau iš karto po to startavo nauja Žvyrkelių asfaltavi-mo programa, kuri kaip tik ir numato tik paprastąjį ar kapitalinį gatvių remontą. Tai yra, elementarų asfalto sluoksnio klojimą paliekant tą patį gatvės plotį ir nenumatant šaligatvių.

Mes ir apsižiūrėjome, kad šiai Žvyrkelių asfaltavimo programai galime pasiūlyti Sodų gatvę, kurios numatytas kapitalinis remontas atitinka reikalavimus“, – aiškino P. Černeckis, vis ne-pamiršdamas pabrėžti, kad praėjusiais metais šiam žvyrkeliui lėšų taip ir neliko.

Anot P. Černeckio, tokiu pačiu būdu į Žvyrkelių asfaltavimo programą buvo įtraukta ir Žalioji gatvė Vydmantuose.

 Tiesa, strateginiame 2019–2022 metų gatvių tvarkymo plane ją buvo numatyta rekonstruoti – pakloti lietaus nuotekų tinklus, nutiesti šaligatvius. Dabar ji tebus tik kapitaliai suremontuota – paprasčiausiai išasfaltuota.

P. Černeckio teigimu, Nidos gatvės į Žvyrkelių asfaltavimo programą įtraukti buvo neįmanoma, nes ją reikia rekonstruoti. Tik kada tai įvyks – nežinia. Kad ne anksčiau nei asfaltu važinėsis Sodų gatvės naujakuriai – aišku kaip dieną.

 2,290 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes
One thought on “Politikai asfalto dosnūs gręžiodamiesi į rinkimus”

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE