Šiandien Palangos gintaro muziejui sukanka lygiai 57-eri metai. Palangos gintaro muziejaus nuotr.

Šiandien sukanka 57-eri metai, kai 1963 m. rugpjūčio 3 d. buvo įkurtas Palangos gintaro muziejus. Tą pačią dieną, tik 17 metų vėliau, tai yra, lygiai prieš 50 metų, Palangos gintaro muziejų aplankė milijoninis lankytojas – Edmundas Juškys.

Iki šios dienos muziejų aplankė 9 500 923 lankytojai.

Per šiuos metus iki rugpjūčio 1 d. muziejuje apsilankė 34 577 turistai, pernai nuo metų pradžios iki liepos mėnesio jų sulaukta dvigubai daugiau – 71 162–iejų.

Palangos gintaro muziejus 1973-iais metais.

Koronavirusas smarkiai sumažino lankytojų skaičių. Pavyzdžiui, pernai per liepos mėnesį muziejų aplankė 27 817 lankytojų, šiemet per tą patį laikotarpį – 19 900, pernai birželį – 15 965, šių metų tą patį mėnesį – 5 460 lankytojų.

„Labai trūksta organizuoto turizmo iš užsienio – tiek artimojo, tiek tolimojo. Pavyzdžiui, vokiečiai jau nuo balandžio pabaigos pas mus užsukdavo po 15 grupių. Būdavo gausu turistų iš Kinijos, Japonijos, o dabar mus lanko šeimos. Kaip ir visoje Lietuvoje, vyrauja šeimyninis turizmas“, – „Švyturiui“ pasakojo muziejaus vyriausioji muziejininkė Regina Makauskienė – projektų koordinatorė.  

Per dieną muziejus sulaukia ir 800, ir 1000 lankytojų, bet šį saulėtą savaitgalį – tik 400.

„Iki šios vasaros lankytojų srautui didelės įtakos oras neturėjo, nes autobusais atvykę turistai – ar lyja, ar sninga – visada čia užsukdavo pagal sudarytą programą. O dabar lankomumas labai priklauso nuo oro. Štai šiandien parke matau daug žmonių, bet pirmadieniais lankytojų nepriimame. Jeigu durys būtų atviros, šiandien jų būtume sulaukę daug“, – pasakojo R. Makauskienė.

Vieną vertingiausių pasaulyje gintaro muziejų galima aplankyti kasdien, išskyrus pirmadienius, nuo 10 iki 20 val.

Iš Palangos gintaro muziejaus istorijos:

Grafai Tiškevičiai buvo aistringi gintaro kolekcionieriai

Grafas Feliksas Tiškevičius su žmona Antanina Sofija Tiškevičiene.

XX a. pirmoje pusėje Lietuvoje buvo daug kolekcionierių, kurie kaupė retus, mokslui ir dailei vertingus gintaro pavyzdžius, inkliuzus, tačiau niekam iki pat XX a. septintojo dešimtmečio pradžios nebuvo pavykę surinkti tų vertybių į vieną vietą, kur jie galėjo būti rodomi visuomenei ir tyrinėjami mokslininkų.

Gintaru domėjosi ir jį kolekcionavo iš Kretingos kilęs grafas Feliksas Tiškevičius, kurio 1987–1902 m. Palangoje pastatytuose rūmuose daugiau nei po pusšimčio metų, 1963–aisiais, ir buvo įkurtas Gintaro muziejus bei jame veikia iki šiol.

Feliksas Tiškevičius surinko unikalią senovės gintarinių papuošalų kolekciją, kuri aukštai buvo įvertinta 1900 m. Paryžiaus parodoje. 

1936 m. šią kolekcija grafienė Antanina Tiškevičienė padovanojo Kretingos muziejui. Šiandien ji eksponuojama Palangos gintaro muziejuje.

Pirmąją ekspoziciją sukaupė Pranas Gudynas

Garsiausias pajūrio muziejus yra Lietuvos dailės muziejaus (LDM) padalinys.

Pirmajai muziejaus ekspozicijai eksponatus kaupė buvęs ilgametis Lietuvos dailės muziejaus direktorius Pranas Gudynas.

Muziejus įkurtas ir savo veiklą plėtoja kaip gintaro eksponatų kaupimo, tyrinėjimo ir informacijos apie gintarą sklaidos centras. Čia veikia ne tik ekspozicijos, trumpalaikės parodos, bet ir vyksta mokslinės konferencijos, kultūros vakarai, koncertai, edukaciniai užsiėmimai, kiti renginiai.

Muziejininkų parengtos ekspozicijos dažnai rodomos užsienio šalyse rengiamose parodose.

Pradėjus kurti Palangos gintaro muziejų, LDM didelę pagalbą suteikė Kauno valstybinis istorijos muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas, Lietuvos Istorijos-etnografijos muziejus, Kretingos, Telšių, Šilutės kraštotyros bei Šiaulių istorijos ir etnografijos muziejai, Lietuvos dailės fondo Klaipėdos gamybinio kombinato „Dailė“ gintaro cechas, archeologas Adolfas Tautavičius, tuometinis Žemės ūkio akademijos docentas Jonas Bubnys.

1963 m. muziejus užėmė tik dalį Palangos grafo Felikso Tiškevičiaus rūmų patalpų, nes tuo metu pastate dar veikė ir Dailininkų kūrybos namai.

Vėlesnės – išplėstinės – ekspozicijos autorius buvo dabartinis LDM direktorius dailėtyrininkas Romualdas Budrys. Jam talkino architektas Julius Masalskis.

Prie ekspozicijų kūrimo daug prisidėjo ir Stasys Pinkus, Juozas Petrulis, Antanas Tranyzas, Vladas Katinas, Viktoras Vizgirda, Vytautas Gudelis ir nemažai kitų specialistų.

Pirmoji ekspozicija nesiekė 100 kvadratinių metrų

Pirmoji ekspozicija užėmė 96 m² plotą, joje buvo rodomi 478 eksponatai. Dalį jų sudarė depozito teisėmis gauti eksponatai iš Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto, Istorijos-etnografijos muziejaus (dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus), Kretingos, Telšių, Šilutės bei Šiaulių istorijos–etnografijos muziejų.

1965 m. Palangos gintaro muziejui buvo išskirtos papildomos rūmų patalpos. Tada ekspozicijų plotas padidintas iki 150 m².

XX a. 6–8 deš. LDM organizavo keletą archeologinių ekspedicijų. Dalis jų metu surinktų eksponatų papildė muziejaus rinkinius.

1963 m. muziejaus inkliuzų kolekcijoje buvo 60, 1964 m. – 100, 2013 m. – daugiau negu 15 000 gintaro gabaliukų.

1965 m. muziejaus rinkiniuose iš viso buvo 940 vnt. eksponatų, 1969 m. – 14 800, 1995 m. – beveik 30 000.

Itin didelio lankytojų dėmesio sulaukia įspūdingi gintaro inkliuzai. Palangos gintaro muziejaus nuotr.

Per pirmuosius penkerius muziejaus veiklos metus jį aplankė apie 600 tūkst. lankytojų.

1970 m. rugpjūčio 13 d. muziejus sulaukė milijoninio lankytojo.

1970 m. rugpjūčio 3 d. Palangos gintaro muziejaus direktorė Genovaitė Butkevičienė apdovanoja milijoninį lankytoją – Edmundą Juškį.

Per penkiasdešimt muziejaus gyvavimo metų iš viso jame pabuvojo beveik 9 milijonai lankytojų.

Įvertinus didelį lankytojų domėjimąsi gintaru, XX a. 7 deš. viduryje buvo nutarta visus Palangos grafo Tiškevičiaus rūmus perduoti Palangos gintaro muziejui. 

1968 m. birželio 28 d. atnaujintose antrojo aukšto patalpose atidaryta ilgalaikė XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių liaudies meno paroda.

Ekspozicija įrengta pagal LDM mokslinių bendradarbių Akvilės Mikėnaitės ir Aldonos Stravinskienės parengtą teminį planą.

1969 m. liepos mėn. 4 d. pradėjo veikti naujoji 3 tūkst. eksponatų talpinusi ir 380 m² plotą užėmusi gintaro ekspozicija.

Nuo 1971 m. veikia parodos

1971 m. Palangos gintaro muziejuje pradėtos rengti trumpalaikės parodos. Pirmoji tokia paroda atidaryta 1971 m. vasario 5 dieną. Joje buvo eksponuojami dailininkės Elenos Augaitytės kūriniai. Vėlesniais metais muziejuje surengtos dailininkų Albinos Vertulienės, Liucijos Šulgaitės, Felikso Daukanto, Kazimiero Simanonio, Petro Balčiaus, Nikolajaus Žoludevo, tautodailininkų Irenos ir Felikso Pakutinskų, Reginos Andriekutės, Jono Liukaičio, Alfredo Jonušo, Joanos Martinkienės, Dionizo Varkalio, Alberto Žulkaus ir daugelio kitų menininkų gintaro dirbinių parodos.

XX a. 9 deš. viduryje muziejaus nuolatinė gintaro ekspozicija buvo pertvarkyta, gerokai išplėsta. 1986 m. 15-oje salių, kurios užėmė 750 m² plotą, lankytojams buvo pristatyta 4,5 tūkst. eksponatų.

Naujosios ekspozicijos projektą parengė R. Budrys, bendradarbiaudamas su archeologe Rimute Rimantiene ir geologu Vladu Katinu. Ši ekspozicija, kasmet iš dalies atnaujinama ir papildoma, veikė iki 2014 m. pradžios.

Joje gintaras buvo pristatomas dviem aspektais: gintaro susidarymas žemės evoliucijoje ir gintaro panaudojimas kultūros istorijos raidoje.

2012 m. muziejuje buvo įrengta iki 2014 m. pradžios veikusi rūmų atkurtų interjerų ekspozicija. 2010–2014 m. rūmuose vyko rekonstrukcijos ir remonto darbai. 2014 m. rūmuose (cokoliniame jų aukšte) veikė tik sumažinta gintaro ekspozicija ir kilnojamoji paroda „Palangos gintaro muziejui – 50“. 2014 m. antroje pusėje užbaigus ekspozicinių salių remonto darbus, anksčiau veikusios muziejaus ekspozicijos buvo pertvarkytos ir atnaujintos.

Muziejaus archeologijos rinkinys

Palangos gintaro muziejaus archeologijos rinkinį sudaro keletas didesnių archeologinių radinių kolekcijų. Čia saugomas ir ekspozicijoje rodomas akmens amžiaus gintarinių dirbinių rinkinys, rastas habil. dr. Rimutei Rimantienei atliekant archeologinius tyrinėjimus Šventojoje.

Kitą didžiulį geležies amžiaus archeologinių dirbinių rinkinį sudaro Lietuvos dailės muziejaus inicijuotų archeologinių ekspedicijų po ardomus pajūrio kapinynus metu surinkta įvairi archeologinė medžiaga. Eksponuojami I–XII a. archeologiniai radiniai iš įvairių kapinynų: Palangos, Monciškių (Šventoji, Palanga), Rūdaičių, Kiauleikių, Jazdų, Užpelkių, Kašučių, Lazdininkų (Kalnalaukio), Ėgliškių–Andulių, Gintarų, Laivių Girkalių, Aukštkiemių, Laistų, Mockaičių, Daukšaičių, Mikužių, Skomantų, Dvylių, Stragnų (Klaipėdos rajono), Nikėlų, Paulaičių, Jurgaičių, Vilkų kampo (Šilutės rajono) Gintališkių (Plungės rajono).

Gintarinis verpstukas (III–XII a.) iš Lazdininkų kaimo Darbėnų seniūnijoje, Ketingos rajone. Palangos gintaro muziejaus nuotr.

Muziejuje saugoma dalis 1987–1988, 1990 m. vykusių archeologinių tyrinėjimų medžiagos iš Užpelkių ir Dvylių kapinynų.

Palangos gintaro muziejuje lankytojams pristatomos Richardo Klebso (Richard Klebs) kolekcijos dirbinių kopijos, kurias, remiantis išlikusiais aprašais bei piešiniais, sukūrė aukščiausios kvalifikacijos Prano Gudyno meno kūrinių restauravimo centro restauratorė, dailininkė Bronė Kunkulienė.

Gintaro karolių vėrinys (III–XII a.) iš Lazdininkų kaimo Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone. Palangos gintaro muziejaus nuotr.

Įdomių akmens amžiaus gintaro dirbinių pavyzdžių pateikia muziejuje saugomas ir eksponuojamas vadinamasis „Palangos lobis“, kurį 1905–1907 m. sukaupė grafas Feliksas Tiškevičius.

Šį rinkinį sudarė neolito ir geležies amžiaus dirbiniai, kurie buvo surinkti pajūrio pelkėse, pradėjus kasti gintarą.

Yra žinių, kad grafas dalį kolekcijos 1908 m. padovanojo Vilniaus mokslo bičiulių draugijai (apie 149 dirbinius). Dabar dalis šios dovanotos kolekcijos saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Grafo Felikso Tiškevičiaus toliau kauptas archeologinis gintaro rinkinys XX a. pradžioje buvo eksponuotas Paryžiuje, kur sulaukė didelio susidomėjimo. Po grafo mirties grafienė Antanina Tiškevičienė 1936 m. šios kolekcijos 148 eksponatus per sūnų Stanislovą perdavė naujai įkurtam Kretingos muziejui. Vėliau jis pateko į Kaune veikusį M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, 1960 m. –Kauno valstybinio istorijos muziejaus žinion, o iš čia 1963 m. depozito teisėmis buvo pradėtas eksponuoti naujai įkurtame Palangos gintaro muziejuje.

Pasigrožėkime įspūdingais Gintaro muziejaus eksponatais fotogalerijoje.

 224,949 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes
One thought on “Šiandien, rugpjūčio 3-iąją, – Palangos gintaro muziejaus gimtadienis”

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE