Šiandien Kretingos rajono garbės pilietės vardas suteiktas ilgametei Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei. "Media Dia" nuotr.

Pagrindinę, kulminacinę Kretingos miesto šventės dieną – sekmadienį – Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, minint Šv. Antano atlaidų dieną, vyko Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbimo, Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo, Kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonija.

Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius už nuopelnus Kretingos rajono bendruomenei kultūros srityje, Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje Garbės piliečio vardo apdovanojimą įteikė Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei.

Kretingos rajono Garbės piliečio vardas – aukščiausias įvertinimas, kuriuo gali būti apdovanoti kilniais poelgiais, iškiliais darbais bei pasiekimais savo gimtąjį kraštą garsinantys asmenys.

„Šiandien atsimename Joną Karolį Chodkevičių, Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, vyskupą Motiejų Valančių, kurių dėka, drąsiai galiu sakyti, šiandien esame kitokie. Didžiuojuosi būdamas kretingiškis, būdamas tarp tų žmonių, kurie kuria, stengiasi padaryti mūsų kraštą, mūsų rajoną kitokį. Šiandien mes nusilenkėme žmonėms, kurie kuria mūsų kasdienybę, kurie priverčia pakelti galvą nuo žemės ir pažiūrėti, koks mūsų rajonas yra nuostabus“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

„Nesitikėjau, kad šiandien stovėsiu čia, po aukštais bažnyčios skliautais šioje maldų ir giesmių pripildytoje sakralinėje erdvėje ir glausiu prie širdies Kretingos rajono Garbės piliečio vardą, kuris priklauso ne tik man, bet ir visam Kretingos muziejaus kolektyvui. Man ypatingai malonu, kad tokį garbingą apdovanojimą man suteikė savi kraštiečiai, politikai. Tai nepaprastai svarbu, nes visą gyvenimą skyriau Kretingai“, – sakė Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Garbės pilietė dėkodama už suteiktą apdovanojimą papasakojo apie nuveiktus darbus ir iššūkius, su kuriais teko susidurti.

„Taip jau atsitiko, kad man žemaitei, iš Dainorių kaimo Mažeikių rajone, teko Kretingos mieste atlikti svarbią misiją – naujai suformuoti du muziejus, įrengti ekspozicijas, plėtoti kraštotyrinę veiklą, muziejinę, edukacinę, kultūrinę, švietėjišką. Vienas muziejus už sienos, tai Pranciškonų vienuolynas, kuriame nuo 1980 metų kūrėme muziejų, kitas 1992 metais įkurtas grafų Tiškevičių rūmuose. Kartu su jumis mes kėlėme iš griuvėsių dvaro paminklinius pastatus, kad jie tarnautų jums. Didžiausias iššūkis man buvo išlaisvinti parko erdves nuo sovietmečio pastatų ir atstatyti istorinę Kretingos dvaro rūmų verandą. Kitas didelis iššūkis, tai nacionalinės reikšmės moksliniai-archeologiniai tyrimai grafų Tiškevičių koplyčioje, kur mums pavyko surasti grafų Tiškevičių amžinojo poilsio vietas, restauruoti sarkofagus ir vėl juos gražinti į sutvarkytą grafų Tiškevičių koplyčią“, – pasakojo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Už realizuojamus vertingus projektus Laukžemės skyriaus vedėją Aidą Mikutienę sveikina du rajono Antanai – meras Antanas Kalnus ir Seimo narys Antanas Vinkus. “Media Dia” nuotr. 

Rajono meras pasveikino ir kultūros ir meno premijos laureates – Laukžemės skyriaus vedėją Aidą Mikutienę – už realizuojamus vertingus projektus; M. Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją Birutę Naujokaitienę – už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą ir Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorę Aušrinę Zulumskytę – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą.

Už išskirtinę kultūrinę švietėjišką veiklą M. Valančiaus bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Birutei Naujokaitienei nuo mero Antano Kalniaus – premija, nuo Seimo nario Antano Vinkaus – rožė. “Media Dia” nuotr. 

„Turbūt kiekvienas kūrėjas, kiekvienas kultūros žmogus yra savotiškai skirtingas tarp kūrybinės idėjos ir jos realizavimo. Iš tiesų kiekviena kūrybinė mintis nėra mūsų, savininkas tų minčių yra Aukščiausias kūrėjas. Ir jis tik dalinasi su mumis tomis dovanomis. Darbas dažnai reikalauja tikrai nemažų pastangų ir kartais išorėje net nematomų. Labai džiaugiamės, kad mūsų darbai pamatyti, kad jie suprasti ir taip gražiai perteikti. Aš labai tikiuosi ir savo kolegių vardu tą sakau, kad ateityje mūsų veikla, kad ir maža dalele, prisidės prie bendros kultūrinės gerovės. Labai to tikiuosi ir nuoširdžiai dėkoju“, – kultūros ir meno premijos laureačių vardu sakė Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorė Aušrinė Zulumskytė.

Kultūros premija įteikta ir Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei Aušrinei Zulumskytei. “Media Dia” nuotr.

Šv. Antano atlaidų dieną vainikavo Klaipėdos brass kvinteton ir solistės Beatos Ignatavičiūtės koncertas iš ciklo „Susitikimai su klasika“.

Kultūros ir meno premija pagerbtos rajono kutūrininkės su Seimo nariu Antanu Vinkumi, Kretingos parapijos klebonu Juozapu Marija ir meru Antanu Kalniumi. “Media Dia” nuotr.

Šv. Antano atlaidų dieną vainikavo Klaipėdos brass kvinteton ir solistės Beatos Ignatavičiūtės koncertas iš ciklo „Susitikimai su klasika“.

Kitos šventės akimirkos “Media Dia” fotografijose:

Kretingos rajono savivaldybė

 191,547 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes
One thought on “Kretingos bažnyčioje šiandien pagerbtos keturios aktyviausios rajone kultūros moterys”
  1. Dainorių kaimo tokio Mažeikių rajone nėra.. Ko skelbiat netikslią informaciją.. Jei rašot straipsnius, tai bent iš diktofono pavadinimus teisingai surašykit..

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE