Visi savo veikloje privalome vadovautis pagrindiniais demokratijos, taip pat savivaldos įstatymo, principais, višumo, gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus bei reagavimo į gyventojų nuomonę principais. Šie principai aukščiausių rajono pareigūnų, rekonstruojant Petrikaičių kapinių kolumbariumų sektorių, pažeisti, todėl apie tai turi žinoti visi rajono gyventojai.
Po rekonstrukcijos jautrių širdžių artimieji, stovėdami prieš kolumbariumą ir matydami neatpažįstamai pakeistą aplinką, girdi čia palaidotųjų nebylią aimaną: „Sužavėti ramios žalio pušyno aplinkos, kartu su Jumis pasirinkome čia amžinojo poilsio vietą. Tam kapinių projekto autoriai ir pramatė minimaliausią invaziją į gamtos grožį. Tačiau bejausmiai pikti žmonės, vadinami viršininkais, prieš žmonių valią sumąstė ir padarė savaip. Jie išlakaus pušyno papėdėje esančią žaliąją veją ėmė draskyti ir jos vietoje kloti… ištisinį tašytų akmenų brukį!? Tad ar čia mus lankyti ruošiamasi atvažiuoti ratais, ar čia bus rengiami mitingai, kad neužtenka genprojakte numatytų betoninių takų? Ar rajone jau išgrįstos visos to laukiančios-nesulaukiančios vietovės?
Sakoma, mirtis visus sulygina. Štai ir mes, jau daug metų, draugiškai, vienodai pasitinkame saulėtekius, palydime saulėlydžius. Gi dabar, pastačius jau trejus metus artimųjų keikiamus, niekam nereikalingus postamentus, apkrautus žvakidėmis, masyvius, su aukštomis atkaltėmis suolus, tapome nevienarūšiais – geras trečdalis palaidojimų liko užstoti minėtos pompastikos, šešėlyje“.
Koks keistas, tiesiog piktinantis valdžios sprendimas atpratinti kretingiškius nuo šimtmetinių Lietuvos ir viso pasaulio tradicijų, lankant išėjusįjį čia palikti žvakelę ar gėlių puokštelę. Reikia būti visiškai bejausmiu, kad kaip pakaitalas tradicijai, čia pamėtėtas „valdžios gėlių“ plotelis, atseit, visiems, tiesiog brukyje. Ar tad galima, vertinant kaip emocinį jausmą, sulyginti su meile ir pagarba artimojo atneštą ir išėjusiojo taip mėgtą gal gladiolės ar rožės žiedą, ir atsainiai, atokiai nuo palaidojimų, brukyje įsodintas jau pabodusias našlaites, ar miškinio viržio krūmelius?
Taigi, slapta nuo artimųjų sukurpto rekonstrukcijos projekto pagrindu pradėti darbai jau pareikalavo 20 tūkst. eurų, kolumbariumų bus 24, tam bus ištaškyta arti 0,5 mln. eurų. O juk iniciatyvą gauti pinigus rekonstrukcijai parodė kaip tik artimieji, ir savo atkaklumu tai pasiekė. Bet toliau, atsiradus pinigams, net pasiraitoję rankoves, paradui ėmė vadovauti… vieni valdžios klerkai, užsimoję net prieš tuos, kurie jau nebegali apsiginti.
Nebeapsikęsdami biurokratizmo, didžiulei valdžios gėdai, artimieji buvo priversti kreiptis į Seimo kontrolierius. Tik ši institucija aukščiausius rajono vadovus privertė iš naujo perskaityti savivaldos įstatymą ir iš jų gauti patikinimą, kad rekonstrukcijos klaidos bus ištaisytos. Nieko nelaukiant, dar šioje kadencijoje, biudžeto pinigus betiksliai, neteisėtai iššvaisčiusius pareigūnus turės griežtai įvertinti ir rajono kontrolės ir audito tarnyba.
Pirmajame kolumbariume beliko vietos tik keliems palaidojimams. Kyla būtinybė skubiai spręsti antrojo kolumbariumo prieigą, juolab, kad pašonėje atsirado Klaipėdos krematoriumas. Kaip rajono vadovai lengvai sugebėjo išbarstyti pinigus, taip skubiai privalo juos ir surinkti.
Netinkamai parinkti masyvūs suolai bei niekam nereikalingi postamentai turi būti skubiai pašalinti. Pastarieji gal rastų pritaikymą bažnyčios šventoriuje ar masinių žudynių vietoms?
O prieigų perrekonstravimo projektų keli variantai turi būti aptarti griežtai prisilaikant Savivaldos įstatymo.
Albertas Gužauskas

 22,913 peržiūrų (-a)

14% LikesVS
86% Dislikes
3 thoughts on “Trūkinėja biurokratizmo siūlės Petrikaičiuose”
  1. Viskas SUPER padaryta, kam nepatinka visada galį persilaidoti į kapą kur galės padėti žvakutę asmeniškai..

  2. Viskas sutvarkyta labai kultūringai. Visiems neįtiksi. Net suoliukai uzkliuvo… Norintiems individualumo, kapeliui yra teritorija atskirai.

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE