Kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis.

Kunigaikštis, Vilniaus vyskupas, Kretingos savininkas, vidurinės mokyklos įkūrėjas, mūrinės statybos mieste pradininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis Ignotas Jokūbas Masalskis (Ignacy Jakub Massalski) gimė 1726 m. liepos 30 d.

Ignotas Jokūbas Masalskis – Lenkijos ir Lietuvos valstybės ir bažnyčios veikėjas.

Nuo 1762 metų – Vilniaus vyskupas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždininkas, senatorius, Edukacinės komisijos pirmininkas.

Pasireiškė kaip kontraversiška asmenybė. Globojo meną ir mokslą, rekonstravo Vilniaus arkikatedrą ir pastatė Verkių rūmus, į mokslus išleido architektą Lauryną Stuoką-Gucevičių, steigė Vilniaus vyskupijoje pradines mokyklas.

Ignotas Jokūbas Masalskis yra vaizduojamas lietuvių grožinėje literatūroje – istorinėse dramose: Balio Sruogos „Apyaušrio dalioje“, Justino Marcinkevičiaus „Katedroje“.

Tačiau amžininkai jį smerkia už valstybės lėšų išeikvojimą, savanaudiškumą, pasipriešinimą Ketverių metų seimo reformoms, koloboravimą su Rusija.

Apie 1769 metus paveldėjo Kretingos ir kitus dvarus, 1771 metais parengė išsamų Kretingos grafystės inventorių su planais, valdymo nuostatais, prievolių sąrašais ir pan. Atnaujino dvaro sodybą, įsakė joje ir mieste statyti tik mūrinius pastatus, užveisė dvare didelį vaismedžių sodą, 1778 metais liepomis apsodino kelią nuo dvaro iki bažnyčios, atvežė į Kretingą šiltųjų kraštų augalus, kurie davė pradžią Žiemos sodui.

1775 metais Kretingoje atidarė paapygardinę (vidurinę) mokyklą, kurią 1793 metais perkėlė į apskrities centrą Telšius. Tai buvo vienintelė tokia mokykla Vakarų Lietuvoje. Kita artimiausia mokykla veikė Kražiuose.

Manoma, kad dalis namų Kretingoje galėjo būti pastatyta pagal architekto L. Stuokos-Gucevičiaus projektą, kadangi yra išlikę 1793 metais jo parengti namų Kretingoje abrisai.

Prasidėjus 1794 metų sukilimui, vyskupas sukilėlių vado Tadeušo Kosciuskos įsakymu Varšuvoje buvo suimtas, apkaltintas valstybės išdavimu ir birželio 28 d. turgaus aikštėje viešai pakartas.

 454,375 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes
One thought on “Liepos 30-oji Kretingos krašte: prieš 295 metus gimė Kretingos savinininkas kunigaikštis Ignotas Jokūbas Masalskis”
  1. Gal ne man teisti, bet savo nuomonę išsakyti galiu. Pirma- I. J. Masalskis tikrai nebuvo mūrinės statybos pradininkas Kretingoje. Svarbiausia- žmogus, net jeigu buvo vyskupu, kortomis pralošęs Edukacinės Komisijos pinigus, gavęs atlyginimą už paslaugas iš Rusijos ir viešai pakartas už Tėvynės išdavimą, neturėtų būti nei kokio miesto, nei kaimo garbės piliečiu. Kretingiškiai pagal savo moralę nusprendė kitaip…

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE