Kretingos rajono savivaldybės direktorius Egidijus Viskontas.

Kaip gali pasielgti visuomenė, kuriai metodiškai ir nuosekliai kuriamas tariamo priešo įvaizdis? Istorija jau yra pateikusi begalę tokių pavyzdžių. Pakanka prisiminti Stalino ar Hitlerio nusikaltimus žmonijai, kuriems ne tik pritarė, juos skatino, bet juose netgi veržėsi dalyvauti propagandos apkvaitinta visuomenės dalis.

Lietuvoje šviežiausias sukurtų priešų ir visų nelaimių kaltininkų paieškų pavyzdys – neseniai prie Seimo vykusios riaušės, kai priešais buvo paversti tautos išrinkto valstybės Parlamento nariai, šalies Vyriausybė. Nesunku suvokti, kas būtų buvę, jei Seimo ir jo narių nebūtų apgynusios jėgos struktūros. Trūko tik kibirkšties, kad išeinančių politikų užgauliojimai bei stumdymai būtų pasibaigę smūgiais ir minios susidorojimu.

Prasidėjusį kryptingą tam tikros visuomenės dalies pjudymą stebiu ir Kretingoje. Naują valdančiąją daugumą sudariusius rajono politikus socialiniuose tinkluose užplūdo patyčių banga, jokiais faktais neparemti sunkūs kaltinimai, kabinamos paniekinančios etiketės ir netgi atvirai reiškiamos išvados dėl jų, esą, pakrikusios psichikos. Bandančius prieštarauti ir diskutuoti ištinka toks pat likimas – jie užpilami tokia pat nepakantumo banga šitaip įbauginant alternatyvią nuomonę.

Susiję straipsniai:

Konstantinas Skierus paprašė ištrinti savo nuomonę

Šio reiškinio viršūne mūsų rajone buvo per naktį viešose vietose iškabinti policijos skelbiamų paieškų šabloną atitinkantys plakatai su daugumai priklausančių politikų nuotraukomis, po kuriomis buvo įžeidūs ir tariamo nusikaltimo padarymu kaltinantys epitetai.

Man įdomu, kiek šios avantiūros sumanytojams pritrūko iki užrašo „Mušk juos“? Kretingos visuomenė jau įaudrinta taip, kad galėjo atsirasti ir kas eitų mušti, mesti akmenį į plakate nurodytų politikų namų langus. O gal – padegti jų automobilius? Kretingiškiai, ar nejaučiate, kad prie to jau artėjama? O link nepateisinamos neapykantos vienas kitam mūsų bendruomenę stumia, ją skelia perpus, kiršina ir pjudo realią valdžią praradusi ir su tuo susitaikyti negalinti grupė tarybos narių su meru priešakyje.

Susiję straipsniai:

Dėl šį rytą Kretingoje iškabintų savo atvaizdų valdančioji dauguma svarsto kreiptis į teisėsaugą

Šio įžūlaus išpuolio prieš didžiąją dalį tarybos narių nepasmerkė tarybos pirmininkas ir rajono meras Antanas Kalnius, kuris nerišliai mėgino aiškinti apie gyventojų politinės saviraiškos teisę.  Keisčiausia tai, kad toje kolegas pjudančių grupėje politikų ar tik ne pirmaisiais smuikais groja mūsų rajono mokyklų pedagogai, kurie skleidžiamų patyčių net nebando stabdyti. Tarybos narys Vilius Adomaitis internetinės televizijos laidoje liepos mėnesį kalbėdamas apie požiūrį į tarybos daugumą atvirai pripažįsta: „Buvo momentas, kada mes (juos) moralizavome, dabar – tyčiojamės“.

Man keista, kaip jie nesuvokia, kad šitaip žemina ne tarybos daugumos, ne atskirų ir taip pat rajono gyventojų išrinktų politikų, visos rajono tarybos autoritetą, į kurią per kitus rinkimus, neabejoju, patys dar pretenduos.

Jokia paslaptis, kad kryptingos patyčios ir atskirų politikų menkinimas realizuojamas būsimiems rinkimams tarnaujančią internetinės televizijos laidą, kuri aiškiai yra tapusi propagandiniu opozicijos ruporu. Beje, jos atsiradimas stebėtinai sutapo su naujosios opozicijos atsiradimu.

Kaip kitaip, jei ne propaganda, vertinti neseniai transliuotą pokalbį su mano pirmtake, buvusia savivaldybės administracijos direktore Jolanta Girdvaine, kurios dėstomas atviras melas kažkodėl neužkliūva savivaldybės reikalų išmanymą nuolat besistengiančiam demonstruoti laidos vedėjui.

Paprašyta įvertinti mano darbą J. Girdvainė iškelia sąlyga: ji nevertinsianti mano darbo, o aš neturėčiau vertinti jos. Kas čia per ultimatumas? J. Girdvainė, kaip Lietuvos pilietė, turi pilną teisę išsakyti savo nuomonę apie Kretingos rajono savivaldybės administracijos priimamus sprendimus. Ir aš tos nuomonės visiškai nebijau.

Tačiau ir aš neprivalau tylėti apie man paliktą J. Girdvainės prisvilintą košę, kurią kabinti jau imasi ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Komentuodama svarbiausio rajono objekto – Sporto komplekso statybos – istoriją buvusi administracijos direktorė tvirtina, kad 2019 metais savivaldybė neturėjusi pagrindo nutraukti sutarties su UAB „Litcon“, nes jis aktyviai dirbęs ir įsisavinęs visus tais metais darbams numatytus pinigus.

Bet kur dėti tokį faktą – 2019 metais lapkričio 8 dieną tapo žinoma, kad, apgaudamas užsakovą, rangovas jau visus metus dirbo be sutarties garanto, kurio negauna ir kitiems metams. Sutarties vykdymo garantas yra būtina rangos sutarties sąlyga, be kurios ši sutartis iš viso negalėjo būti pasirašyta. Viešųjų pirkimų tarnyba jau yra išaiškinusi, kad netekus sutarties garanto, sutartis iš karto privalo būti nutraukta.

Jei tai būtų padaryta jau lapkričio mėnesį, savivaldybė būtų išgelbėjusi keletą šimtų tūkstančių eurų, o rangovo nespėtus atlikti tribūnų montavimo, ar grindų klojimo darbus būtų pabaigęs kitas rangovas.

J. Girdvainė aiškina, kad sutartis iš karto buvo nutraukta 2020 metais, kai rangovas objekte nustojo dirbti. Išgirdęs tokį akivaizdų melą propagandinės laidos vedėjas kažkodėl net nesumirksi. Iš tiesų sutartis su kitais metais objekte nebepasirodžiusiu UAB „Litcon“ buvo nutraukta tik birželio 11 dieną. Po pusę metų trukusių svarstymų ir dvejonių.

Susiję straipsniai:

Jau žinoma Kretingos ir “LitCon” skyrybų data – birželio 11-oji

Ko iš tikrųjų Administracijos direktorė nepasakė tarybai? Kad melavo?

Pirmasis naujo rangovo konkursas buvo paskelbtas tik rugpjūčio pradžioje, nors jo paieškos galėjo prasidėti bent pusmečiu anksčiau.

Bandydama prisiteisti prarastą sutarties garanto sumą savivaldybė nieko nepešė. Dėl to, kad teismo išaiškinimu, pati savivaldybė privalėjo pasidomėti, ar garanto draudimo sutartis yra apmokėta. Pralaimėta ir pirmosios instancijos byla, kurioje iš rangovo darbų kokybę kontroliavusios įmonės buvo mėginama išlupti bent tą sumą, už kurią UAB „Litcon“ Sporto komplekse paliko broko.

Dėl šių pinigų savivaldybei net nebūtų reikėję bylinėtis, jei ji pati nebūtų jų atidavusi rangovui.  Jau 2019 metais buvo fiksuojami statybininkų palikti defektai, kuriuos ne kartą buvo reikalaujama ištaisyti. Užsakyti ekspertai jau skaičiavo, už kokią sumą yra padaryta broko. Nepaisant to, savivaldybės administracijos direktorė gruodžio pabaigoje, prieš pat šventes už atliktus darbus rangovui skubėjo sumokėti beveik 376 tūkstančius eurų. Kodėl tokia skuba?

Po 4 mėnesių ekspertai dėl nustatytų defektų pateikė išvadą – jiems ištaisyti reikės apie 228 tūkstančių eurų, o UAB „Litcon“ – nė kvapo. Tokia suma pabrango iš naujojo rangovo perkamos paslaugos. Ir ne tik. Naujojo rangovo ir Savivaldybės pasamdyti ekspertai dabar vertina, kiek kainuos papildomai išlindusių defektų taisymas ir atliktų darbų perdarymas pagal pasikeitusius reikalavimus. Tad sutartyje už darbą numatytų 2,177 mln. eurų aiškiai neužteks.

Jei buvusiai savivaldybės administracijos direktorei iš tiesų būtų rūpėję rajono biudžeto pinigai, ji būtų pasielgusi taip, kaip padarėme mes – „Ąžuoliuko“ darželio rangovui neskubame sumokėti už atliktus darbus, kol nebus ištaisyti visi defektai ir objektas priimtas naudojimui.

Susiję straipsniai:

Prakalbo ir apie sutarties su “Indema” nutraukimą – dėl “Ąžuoliuko”

Apie „Ąžuoliuko“ statybas – iš rangovo ir Savivaldybės pozicijų

Be to, už rangovo įsipareigojimų vėlavimą savivaldybei priklauso delspinigiai, kurie galėjo būti gerokai didesni, tačiau pernai spalio mėnesį ankstesni Administracijos vadovai savo įsipareigojimų numatytų laiku nevykdžiusį rangovą nuo delspinigių atleido patikėję, kad jis visus darbus darželyje pabaigs iki kovo. Delspinigiai rangovui pradėti skaičiuoti tik nuo kovo.

Dar daug ko buvusioji Administracijos direktorė laidoje prikalbėjo: ir kad inovacijų darbo grupė savivaldybėje buvusi sukurta, ir kad paėmus Rotušės aikštės viziją belieka tik projektuoti ir statyti. Tačiau atėjęs vadovauti Administracijai nieko neradau – nei parengtų idėjų, nei paruoštų projektų. Ir nepigiai pirktą Rotušės aikštės viziją teks mesti į šiukšlių dėžę, nes rekonstravus Vilniaus gatvę ji jau paseno. Vizijos renginiams išleisti pinigai buvo išmesti į balą.

Su vizijos konkurso laimėtojais turėjo būti sudaryta projektavimo sutartis, tačiau to neįvyko. O aikštės vizijos buvo paruoštos dar 2014 metais. Jei iš tiesų buvo norima kuo greičiau išjudinti šį projektą, būtų užtekę pasinaudoti jau anksčiau atliktu darbu.

Nuo politikų užgaidų išvaduota savivaldybės administracija dabar dirba, o ne tuščiai postringauja ir kuria vizijas. Pajudėjo strigusios gatvių rekonstrukcijos, buvo realizuoti gyventojų iniciatyvų projektai, didelėje konkurencinėje kovoje laimėtas konkursas stadiono rekonstrukcijos pirmojo etapo finansavimui. Pagal mūsų surastą finansavimo priemonę pinigus gavo tik keli projektai Lietuvoje.

Tačiau toks aktyvumas ir savivaldybės administracijos savarankiškumas kažkodėl netinka tiems, kurie garsiai deklaruoja apie savo pastangas dirbti „Kretingos rajono labui“. Politikų klaidinamų kretingiškių skleidžiamos patyčios ir auganti neapykanta jau pasiekė ir mane.

Startas naujo priešo pjudymui jau duotas – vis dažniau opozicija pirštais bado į Administracijos direktorių, kuris blogai vadovaujantis, nepaklūstąs merui.

Savivaldos įstatymo, matyt, dar neskaičiusiems kai kuriems tarybos nariams galiu informuoti, kad savivaldybės administracijos direktorius yra atskiros įstaigos – savivaldybės administracijos – vadovas ir yra pavaldus tarybai, o ne merui, bei vykdo tarybos priimtus sprendimus.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas

Ar jaučiate, kad Kretingos rajono visuomenė yra kiršinama? Kas už tai atsakingas?

View Results

Loading ... Loading ...

Susiję straipsniai:

Kontrolės komiteto pirmininkė inicijavo administracijos direktorės tarnybinį veiklos patikrinimą

Komisija pateikė išvadas – Jolanta Girdvainė nusižengimo nepadarė

Kodėl Jolita Vaickienė nepatenkinta mero sudaryta komisija Administracijos direktorės veiklai ištirti?

Dovydo Bajoro nervai neišlaikė – atliko darbą už komisiją: “Jeigu norit, paduokit mane į teismą”

 

 55,993 peržiūrų (-a)

17% LikesVS
83% Dislikes
One thought on “Egidijus Viskontas: kiršinamiems kretingiškiams brukami priešai”
  1. Teisingai sako, kad kretingiškiai kiršinami. Seniai. Dėl to ir susikiršinę, dėl to nuo kiekvieno patvorio vis kitokios kalbos sklinda. Prisidėjo ir žiniasklaida. Reiktų padaryti santarvės paktą: leisti dirbti išrinktai valdžiai. Supraskit: tos daugumos ar mažumos vis tiek turi mandatą ir, spręsdami miesto ir rajono klausimus, privalo pirmiausia viską išklausyti, o tada spręsti, deja, to paprasto principo seniai nebesilaikoma, o žiniasklaida klaidina visuomenę, pateikdama tik intrigas. Jei būtų sutarta nekomentuoti, kai valdžia pasisako, o žiūrėti, kaip vykdo pažadus, būtų kitaip. Deja… Dabar situaciją išgelbėtų tik santarvės paliaubos, paktas (ir ne tik valdžios darinių, bet ir spaudos, FB paskyrų ir komentarų atsisakymo), tik leidus dirbti galima pareikalauti, ar padaryta. Dabar vien rietenos.

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE